OTP Direkt

OTPdirekt - Internet Banking

Prístup k financiám 24 hodín denne.

DEMO - Internet Banking

Spoznajte službu OTPdirekt - vyskúšajte DEMO klienta.

Táto aplikácia nepodporuje Vašu verziu prehliadača .
Aplikácia môže byť zobrazená iným spôsobom a môže sa chovať nekorektne.
Sú podporované iba nasledujúce verzie prehliadačov: Firefox 4, Opera 11, Chrome 10, Internet Explorer 9, alebo novšie.

Prihlásenie do Internet Bankingu

Podvodné e-maily zasielané v mene banky

OTP Banka Slovensko, a.s. upozorňuje na zvýšený výskyt podvodných e-mailov zasielaných v mene banky. Podvodné e-maily obsahujú odkaz na falošnú webovú stránku veľmi podobnú prihlasovacej stránke elektronického bankovníctva OTP Banky Slovensko, a.s. a vyžadujú v rámci prihlasovacieho procesu zadanie viacerých citlivých a osobných údajov.

Bezpečnostné pravidlá a odporúčania pri používaní elektronického bankovníctva nájdete na webových stránkach OTP Banky Slovensko, a.s. v sekcii Bezpečnosť (www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu).
Bližšie informácie

Koniec prechodného obdobia používania čísla účtu vo formáte BBAN

V súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 260/2012 dňa 31.1.2016 končí prechodné obdobie používania čísla účtu vo formáte BBAN v prípade SEPA platobných príkazov v rámci Slovenskej republiky. Od 1. februára 2016 platí povinné používanie čísla účtu v tvare IBAN ako jediného identifikátora príjemcu či príkazcu v SEPA tuzemských platobných príkazoch predkladaných v papierovom aj elektronickom formáte.
Bližšie informácie

0850 111 222

Call centrum

Zo zahraničia +421 2 5720 5080, Dostupnosť služby: Pondelok-Piatok od 8:00 do 20:00 hod.